Thanh niên Syria lập Facebook để theo dõi tình hình chiến sự

Video
Ở Syria, Facebook đang được coi là một công cụ sống còn giúp người ta vượt qua cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm và khiến hơn 90.000 người thiệt mạng.
Xem thêm