Thanh niên trộm quần áo còn cẩn thận lựa đồ như đi mua sắm

Video
Nam thanh niên đi xe máy vào dãy trọ, rút trộm quần áo phơi bên ngoài, cẩn thận lựa những món ưng ý như thể đang đi mua sắm.