Thanh niên vờ mua hàng rồi cầm điện thoại bỏ chạy

Video
Nhân lúc chủ cửa hàng không chú ý, nam thanh niên lập tức cầm chiếc điện thoại bỏ chạy.

VIDEO MỚI NHẤT