Thanh niên vượt ẩu ngã vào bánh xe bồn tử vong

Video
Thanh niên chạy tốc độc cao né tránh xe máy đi ngược chiều nên té xuống ngay dưới bánh xe bồn. Tai nạn khiến người ngồi sau tử vong tại chỗ.