Thành phố đi ngược thời gian ở Cuba, nhuốm màu hoài niệm

Video
Havana (Cuba) là một thành phố mang dấu ấn thời gian với kiến trúc từ thế kỷ trước cùng những chiếc xe cổ chạy khắp nơi.