Thành phố giữa biển được xây dựng từ 750.000 tấn đá bazan

Video
Nan Madol (Micronesia) là thành phố cổ đổ nát thu hút nhiều nhà nghiên cứu. 800 năm trước, con người đặt những tảng đá khổng lồ vào vị trí như thế nào là câu hỏi chưa lời giải.