Thành phố lớn nhất Ấn Độ đang chìm dần

Video
Nhiều bãi biển Mumbai biến mất vì triều cường, làm dấy lên lo ngại siêu đô thị này sẽ bị nước biển nhấn chìm.