Thành phố xây từ băng tuyết

Video
Lễ hội băng Cáp Nhĩ Tân là một trong 4 lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới, có những công trình điêu khắc khổng lồ.