Thanh toán bằng cách đứng cười trước camera

Video
Tính năng nhận diện khuôn mặt của Alipay cho phép người dùng thanh toán không cần sử dụng NFC hoặc tiền mặt.