Thanh tra tài sản Giám đốc sở TN&MT Yên Bái được thực hiện thế nào?

Video
Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng nói quá trình thanh tra chỉ trong 15 ngày là một khoảng thời gian hết sức gấp rút.

VIDEO MỚI NHẤT