Thất kinh xem bà bầu biểu diễn màn nuốt kiếm

Video
Cô Veronica Hernandez, 27 tuổi ở Knox, bang Texas, Mỹ đã nuốt cây kiếm dài 35,5 cm qua miệng vào sâu trong bụng, rồi rút kiếm ra mà không hề hấn gì. Điều khiến người xem kinh hãi là cô đang có bầu ở tháng thứ 9.