Thầy bói mắng khách vì chỉ đặt lễ 50.000 đồng

Video
Một video ghi lại cảnh người đàn ông tên Tróng, khoảng 50 tuổi, gọi là 'cậu' Tróng hành nghề bói toán ở xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng mắng khách chỉ vì đặt lễ 50.000 đồng. Theo 'cậu' Tróng, muốn 'xem' được thì phải đặt lễ từ 200.000 đồng trở lên, đó là chưa kể tiền qua cửa cho bà “mối”
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT