Thay đổi thiết kế, cầu Chữ Y chậm tiến độ

Video
Cầu Chữ Y nối quận 5 và quận 8 do Pháp xây dựng từ 1930 nên rất yếu, đơn vị thi công phải thay đổi thiết kế khi mở rộng cầu từ 9m lên 12m.