Thầy giáo An Giang chế xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời

Video
Thầy Nguyễn Ngọc Đấu đã sử dụng 2 tấm pin năng lương mặt trời cấp nguồn cho ắc quy giúp xe đạp hoạt động.