DMCA.com Protection Status

Thầy giáo bỏ hơn 10 tỷ đồng mở phòng thí nghiệm

Video
Thầy Mai Văn Túc (Đại học Quốc gia Hà Nội) đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây phòng thí nghiệm Vật lý với mong muốn giúp học sinh được thực hành nhiều hơn.