Thay một cây cầu mới mất ... 6 tiếng

Video
TPO -Chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ, một chiếc cầu đường sắt mới được thay vào cầu cũ thành công theo công nghệ mới của Nhật Bản với gần 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân.
Xem thêm