Thế giới ngầm cho vay nặng lãi ở Hà Nội

Video
Không tài sản thế chấp, không thu nhập ổn định, những người có nhu cầu vay tiền buộc phải tìm đến "tín dụng đen". Khi mất khả năng trả nợ, người vay phải chui lủi trốn tránh, còn chủ nợ làm đủ cách từ nhắc nhở đến đe dọa, dùng bạo lực.

VIDEO MỚI NHẤT