10 phong tục đón năm mới kỳ quặc nhất thế giới

Thế giới
Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những phong tục đặc trưng trong dịp năm mới, dưới đây là những phong tục đón tết độc đáo của người dân các nước.