10 xe tải lao xuống dòng nước lũ cứu đê vỡ

Thế giới
Các tài xế ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc điều khiển những chiếc xe tải chở đầy đá lao xuống đoạn đê vỡ ở thành phố Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam hôm 10/7 để cố ngăn dòng nước lũ.
Xem thêm