100 bức ảnh ghi lại các biến cố trên toàn thế giới năm 2017

Thế giới
Các biên tập viên của tạp chí Time đã chọn ra 100 bức ảnh tiêu biểu, thể hiện những sự kiện diễn ra trong năm nay. Có biến cố tích cực, nhưng bên cạnh đó cũng có biến cố đem lại hậu quả nghiêm trọng, trả giá bằng tính mạng con người, sự bình yên và tiền bạc. Ngoài ra, hàng loạt các cơn bão, siêu cuồng phong và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay cũng gây tổn thất nặng nề về mặt con người và kinh tế. Những bức ảnh được sắp xếp không theo một trật tự nào, không phân loại, không xếp hạng và tuỳ cái nhìn mỗi người sẽ hiểu theo một ý khác nhau.