Ai Cập thông xe cầu treo rộng nhất thế giới

Thế giới
Cầu Rod al-Farag Axis bắc qua sông Nile dài 16,7 km và rộng 64,7 m, được Tổ chức Kỷ lục Guinness chứng nhận là cầu treo rộng nhất thế giới.