Ấn Độ phóng vệ tinh do thám tối mật vào không gian

Thế giới
Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) vừa phóng thành công vệ tinh do thám điện tử thế hệ tiếp theo của họ cùng 28 vệ tinh công nghiệp tư nhân vào quỹ đạo.