Ánh sáng lạ xuất hiện trong vùng cấm bay của Hải quân Mỹ

Thế giới
Ánh sáng lạ như “con tàu ánh sáng” bay nhào lộn trên trời. Điều đáng nói là ánh sáng lạ bay lượn xuất hiện trong “Vùng cấm bay” của Hải quân Mỹ trên biển Thái Bình Dương.

VIDEO MỚI NHẤT