Ba tòa tháp ở nhà máy nhiệt điện Trung Quốc bị đánh sập trong tích tắc

Thế giới
Nhà máy nhiệt điện đốt than ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, bị đóng cửa nhằm giảm lượng khí thải Carbon sau gần 50 năm hoạt động.
Xem thêm