Bão cát “nuốt chửng” cả thành phố trong vài phút

Thế giới
Trong vòng vài phút, trận bão cát cao hơn 10m đã phủ kín một thành phố ở Trung Quốc.
Xem thêm