Bạo loạn ở nhà tù Colombia vì Covid-19, hơn trăm người thương vong

Thế giới
Ngày 22/3, Bộ trưởng Tư pháp Colombia cho biết bạo loạn đã xảy ra trong một nhà tù ở thủ đô đất nước khiến cho 106 người thương vong.
Xem thêm