Biểu tình áo vàng ở Pháp tiếp diễn tuần thứ 10 liên tiếp

Thế giới
Cảnh sát Pháp buộc phải tiếp tục sử dụng đạn hơi cay khi phong trào áo vàng xuống đường biểu tình tuần thứ 10 trong ngày 19/1 tại nhiều thành phố