Bò sừng dài tấn công phòng trưng bày nghệ thuật Colorado

Thế giới
Một con bò sừng dài đã lao vào tấn công phòng trưng bày nghệ thuật đương đại ở Colorado Springs, Mỹ. Con vật lao qua đường về phía tòa nhà khiến người đi đường sợ hãi. Dù gây ra chút hỗn loạn và hoảng sợ, con vật đã được bắt lại mà không gây thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.