DMCA.com Protection Status

Các cửa hàng ở Mỹ dựng hàng rào bảo vệ cửa kính trước giờ bầu cử

Thế giới
Các doanh nghiệp bán lẻ, văn phòng và phòng triển lãm tranh tại các thành phố trên khắp nước Mỹ đã đóng ván gỗ lên cửa kính để bảo vệ tài sản của họ trước đêm bầu cử 3-11.

VIDEO MỚI NHẤT