Các nghi thức trong lễ đăng quang của tân vương Thái Lan

Thế giới
Lễ đăng quang của Quốc vương Vajiralongkorn diễn ra với các nghi thức tắm tẩy trần, quán đỉnh, tiếp nhận vương miện và bảo vật, kết thúc bằng lễ tụng kinh.