Cách tổng thống Mỹ có những thông tin tuyệt mật

Thế giới
Tổng thống Mỹ luôn có trong tay những thông tin quan trọng do tổ chức NSA cung cấp nhờ vào việc theo dõi người dân Mỹ và mọi người trên toàn thế giới.

VIDEO MỚI NHẤT