Camera ghi lại cảnh 152 khách Việt bỏ lại đồ để bỏ trốn ở Đài Loan

Thế giới
Hình ảnh camera cho thấy nhóm khách du lịch Việt Nam tập trung trước khách sạn ở thành phố Cao Hùng rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ lên xe đi mất vào bóng đêm, bỏ lại cả hành lý.