Cầu nặng 14.000 tấn xoay gần 90 độ ở Trung Quốc

Thế giới
Cây cầu lớn nhất và nặng nhất bắc ngang qua đường sắt và đường cao tốc được xoay thành công vào vị trí ở tỉnh Quảng Đông sau hai tiếng.