Cây cầu in 3D đầu tiên trên thế giới được xây dựng như thế nào?

Thế giới
Một start-up Hà Lan đã giới thiệu cây cầu in 3D đầu tiên trên thế giới. Quá trình xây dựng được thực hiện hoàn toàn bởi robot. Cây cầu dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm nay