Chính khách Nga phân tích nguyên nhân Triều Tiên phóng ICBM

Thế giới
Theo các chính trị gia của Nga, việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu tiên kể từ tháng 9 có thể bị kích hoạt bởi những hành động và những tuyên bố gây hấn từ Washington.
Xem thêm