Chính phủ Mỹ chính thức tuyên bố đóng cửa

Thế giới
Chính phủ Mỹ chính thức tuyên bố đóng cửa ngày 20/1 sau khi dự luật ngân sách duy trì hoạt động không được Thượng viện thông qua, vào đúng dịp kỷ niệm 1 năm làm tổng thống của ông Trump