Chính phủ, quân đội Zimbabwe bác tin đảo chính

Thế giới
Đại sứ Zimbabwe ở Nam Phi khẳng định, không có đảo chính tại quốc gia Đông Phi này, mà chỉ là sản phẩm của các phương tiện truyền thông. Quân đội nước này cũng đưa xa thông báo tương tự.
Xem thêm