Chợ bán vàng theo cân, mặc cả như mua rau ở Dubai

Thế giới
Tại khu chợ Deira ở Dubai, người dân mua bán vàng theo cân và mặc cả như mua rau ngoài chợ.

VIDEO MỚI NHẤT