Chồng lội nước bì bõm bắc ghế cho vợ qua đường ngập

Thế giới
Để vợ không bị ướt giày khi đi trên con đường ngập, ông chồng người Ấn Độ đã luôn tay bắc ghế để vợ bước trên đó.
Xem thêm