DMCA.com Protection Status

Chuyên cơ, hầm trú ẩn cho giới siêu giàu trốn Covid-19

Thế giới
Giống như hàng trăm nghìn người khác, giới siêu giàu đang chuẩn bị mọi phương án để tự bảo vệ mình trước đại dịch Covid-19.