Chuyến thăm của Chủ tịch Fidel đến Quảng Trị năm 1973

Thế giới
Cách đây 40 năm, Chủ tịch Cuba Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới tới Quảng Trị - vùng giải phóng Nam Việt Nam, ngay sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết (1/1973).
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT