Con tin dùng ga trải giường để thoát khách sạn khủng bố

Thế giới
Các con tin đã sử dụng ga trải giường để thoát khỏi khách sạn bị khủng bố chiếm giữ ở thành phố Kabul, Afghanistan.