Công nghệ 'biến' sóng biển thành điện năng ở Israel

Thế giới
Hệ thống phao năng lượng có thể chuyển đổi sóng biển thành điện năng, mỗi cặp phao cung cấp đủ điện sinh hoạt cho 6-10 hộ gia đình.