Cụ bà Ireland tách biệt với thế giới hiện đại gần 80 năm

Thế giới
Bà Margaret Gallagher, 77 tuổi, không dùng các dịch vụ điện nước công cộng từ năm 1942 và muốn duy trì cuộc sống tại quận Fermanagh theo cách mình muốn.