Cụ ông 70 tuổi vượt Đại Tây Dương bằng chiếc thùng tự chế

Thế giới
Jean Jacques Savin, cựu quân nhân người Pháp 70 tuổi đã vượt qua Đại Tây Dương một mình trong một chiếc thùng tự chế tạo.