Cuộc sống đời thực ở Triều Tiên qua video tua nhanh

Thế giới
Với phần lớn thế giới, Triều Tiên vẫn là một bí ẩn vì rất ít thông tin về cuộc sống hàng ngày ở đất nước này lọt ra bên ngoài.
Xem thêm