Cuộc sống người Yazidi sau thảm họa diệt chủng dưới tay IS

Thế giới
Tháng 8/2014, IS đã tiến hành cuộc thảm sát đẫm máu nhắm vào người Yazidi nhằm xóa sổ hoàn toàn tôn giáo mà tổ chức này coi là "tà giáo".