Daegu như 'thành phố chết'

Thế giới
Thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc vắng vẻ khác thường khi Covid-19 bùng phát, đường phố gần như không còn xe cộ hay người qua lại lúc 21h.