Đâu là đường biên giới ngắn nhất trên thế giới?

Thế giới
Nhiều nước trên thế giới có đường biên giới kỳ lạ và ngắn ngủi. Nhưng biên giới giữa Tây Ban Nha và Morocco - dải cát chỉ dài 85m - được xác định là ngắn nhất trên thế giới.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT