Dị nhân cho hơn 600.000 con ong bu kín người

Thế giới
Ruan Liangming, người Trung Quốc vừa lập kỷ lục thế giới mới khi để hơn 600.000 con ong bu lên người.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT